Pireco - przetwarzamy opony w nowatorskiej - w pełni ekologicznej technologii.

Zużyte opony są podgrzewane w wyniku czego rozpadają się na pochodne ropy naftowej - z podobnych zostały stworzone.

Użyta technologia jest przyjazna środowisku nie tylko dlatego, że podczas procesu nie powstają żadne odpady, opary czy dymy. W procesie pirolizy, 2/3 energii używanej do podgrzewania opon pochodzi z nich samych, dzięki czemu proces jest energooszczędny.

Powstałe w wyniku podgrzewania substancje lotne są w całości przechwytywane i dzielone na frakcje - surowce dla przemysłu chemicznego.

W reaktorze, po zakończeniu procesu pirolizy pozostaje między innymi stal (zbrojenie opon) i sadza techniczna będąca najczęściej używana jako surowiec do produkcji węgla aktywnego.

 Pireco